Služby

Projektová dokumentace

 • projekty pozemních staveb
 • novostavby, stavební úpravy, přístavby, změny v užívání staveb
 • projekty pro územní rozhodnutí, ohlášení stavby, stavební povolení a provedení stavby
 • rodinné a rekreakční domy, bytové domy, občanské a podnikatelské objekty atd.
 • projekty technického vybavení objektů – vnitřní vodovody, kanalizace, vytápění, elektroinstalace a plynu
  požárně bezpečnostní řešení staveb
 • studie a projekty pro územní rozhodnutí a stavební povolení
 • osazení typových projektů rodinných domů do území
 • projekty přípojek inženýrských sítí

Inženýrská činnost

 • zajištění vyjádření dotčených orgánů a provozovatelů inženýrských sítí
 • vyřízení územního rozhodnutí, ohlášení a stavebního povolení

Ostatní

 • zajištění rozpočtů staveb
 • zajištění radonového průzkumu a geodetických prací
 • zajištění odborného stavebního dozoru (pouze pro vlastní stavby)